Překlady do angličtiny od překladatele
ÚvodPřekladyTao-te-ťingZápisníkKontakt

Milí přátelé,

(stránky jsou ve výstavbě)


vítejte na internetové prezentaci s nabídkou překladatelských služeb v kombinaci čeština - angličtina. Jmenuji se Viktor Horák a jsem jeden z desetitisíců českých překladatelů. Angličtinu mám rád (začal jsem se ji učit jako samouk ještě v socialismu - více v článku Můj první učitel angličtiny byl Bob Dylan) a překladům se věnuji s maximální pozorností již 15 let.

PřekladatelVždy mě potěší, když se na mne někdo obrátí na základě doporučení jiného zákazníka. Co je zajímavé, přibližně třetinu svých zákazníků znám osobně - buď se známe, nebo se stavili, když projížděli Olomoucí. Někteří klienti mě zvou, ať je určitě navštívím, až budu mít cestu do Prahy, Plzně nebo Bratislavy. Je příjemné setkat se "naživo" - skutečné vztahy svou kvalitou vysoce převyšují ty virtuální, jak se píše i v knize Lídři jedí poslední, na kterou jsem napsal vlastní recenzi.

Momentálně upřesňuji svou soukromou verzi Tao-te-ťingu. Hlavní práce proběhla v letech 2008 – 2017, kdy jsem svůj bolestně pomalý postup zveřejňoval na webových stránkách a pracoval zároveň na české a anglické verzi, což mne přinutilo se ještě soustředěněji zamýšlet nad tím, zda je text opravdu výstižný a v obou jazycích srozumitelný.

Během roku 2014 jsem vše upřesňoval a v lednu 2015 výsledek shrnul do eknih, které byly na stránkách k dispozici volně ke stažení. Nyní, o rok později, jsem se k Tao-te-ťingu na základě určitých událostí vrátil a v březnu 2016 začal s ročním odstupem všechny kapitoly své soukromé syntézy znovu procházet. Těch vylepšení bylo relativně dost, proto jsem eknihy "verze 2015" ze stránek odstranil. Nesnesl jsem pomyšlení, že by se nadále šířily "staré" texty, které už považuji za nedokonalé. Roční pauza, kdy jsem se mylně domníval, že práce skončila, se ukazuje být naopak nutná a velmi užitečná pro hlubší pochopení tohoto velkého díla.

V nadcházejících měsících se tedy můžete těšit na nové aktualizace, ve kterých se završí všechny předchozí vlny, kola, či možná přesněji "otáčky" spirály. U každého řádku bych mohl napsat stručnou poznámku, proč jsem nakonec použil tu kterou formulaci. Není to však důležité. Mou snahou je dojít k co nejčistšímu vyjádření významu a neředit jej balastem komentářů. Od toho jsou tu jiné tematické knihy nebo webové stránky.

V současnosti probíhá celková kontrola před aktualizací této webové stránky, vytvořením eknih a vydáním tištěné verze v omezeném počtu výtisků.  Aktuální postup můžete sledovat také na FB stránce Tao-te-ťing a jeho moudrost.

Tao-te-ťingČtenáři se mě často ptají, kdy budou k dispozici knížky. V současnosti je vše stále ještě ve stádiu příprav a ladění textů. Jakmile bude knižní vydání k dispozi, dám sem samozřejmě fotografie, ať nekupujete "zajíce v pytli". :-)

Při dostatečném zájmu by se mi mohly částečně vrátit náklady (co rozdám přátelům, nebo povinně odevzdám do knihoven, jde na můj účet) a knížka už bude na světě. Při pokračujícím zájmu čtenářů bych zainvestoval do vydání dodatečných výtisků, takže se rozpohybovaná energie bude točit stále dokola (jako jin a jang).

Svůj text jsem pečlivě kontroloval oproti 70i jiným překladům z čínštiny. Čtenáři mi často psali, jak jsou zde prezentované verše krásné a výstižné, je však za nimi enormní úsilí. Tao je už ze své podstaty nevyjádřitelné - je možné pouze nedokonale popsat jeho vnější projevy a poučit se z nich.


Významová syntéza Tao-te-ťingu, kterou jsem během uplynulých let sestavil na základě porovnání odlišných překladů pro své vlastní hlubší porozumění, se tedy stále vyvíjí. Cesta pokračuje. Vše znovu procházím, porovnávám s cca 50 jinými překlady z čínštiny do angličtiny. S překvapením nacházím mnoho míst k upřesnění. Připadá mi, že teprve teď jednotlivé řádky dostávají správný tvar.

Více na dalších stránkách.


linka

cenychválaukázkyknížkySci-fizápisník 3strana 2anglické citátypřekladateléstrana 4pátá stranašestá stranaklingonská příslovívýdělkylatinské citátyklingonštinacitátyněkolik článků nejen o překládánícitáty třetípřeklad anotace diplomové práce
Translations Czech - English