Knižní klub - recenze a úvahy


Na knihy, které mě obzvláště zaujmou, píši recenze, abych je podpořil a zvyšoval o nich povědomí. "Píšu, tedy jsem." Nejsem bloger, ale při překládání knih mě občas napadne i několik vlastních myšlenek. Abych je dostal z hlavy, vkládám je sem - v naději, že si je nikdy nikdo nepřečte. ;-)

Lídři jedí poslední

Lídři jedí posledníKnihu Lídři jedí poslední, kterou vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing. Autor, Simon Sinek, staví na hlavu konvenční manažerské poučky a ekonomické teorie upřednostňující zisk před lidmi. Autor staví na hlavu konvenční manažerské poučky o řízení týmů a ekonomické teorie upřednostňující zisk před lidmi. Na stránkách knihy přesně vystihl mé výhrady k současnému trendu vyznávajícímu extrémní individualismus. Něco mi na představě, že si má každý sobecky hledět svého, vadilo, ale neuměl jsem to pojmenovat. Sinek to udělal za mne: Lidé jsou společenská zvířata.

Sobectví nám může přinést krátkodobý prospěch, ale dlouhodobý užitek a vnitřní pocit spokojenosti budeme mít pouze ze spolupráce a budování vzájemných pout důvěry.
 Je to paradoxní, ale kapitalismu se vede nejlépe, když se chováme v souladu s naším evolučním dědictvím. Když společně vytváříme Kruh bezpečí, abychom společně čelili vnějším nebezpečím.

Jsem moc rád, že se v Melvilovi rozhodli knihu Lídři jedí poslední vydat, neboť bez nich bych o Sinkovi nevěděl. A to by byla škoda - jeho knihy mne obrovským způsobem posunuly vpřed.


O Tau a ctnosti

Tao-te-ťing českyV rámci zpomalování a zjednodušování svého vlastního života jsem (mimo jiné) začal studovat staročínskou filosofii spokojeného žití obyčejného života, bez stresů a extrémů – Tao-te-ťing.

Protože se od sebe dosavadní překlady značně liší, na základě přibližně sedmdesáti anglických a deseti českých překladů jsem sám pro sebe postupně vytvořil vlastní "významovou" verzi, abych toto velké dílo staročínské filosofie lépe pochopil.

Na českém textu jsem pracoval v rámci časových možností především v letech 2008 až 2020 a zároveň vytvářel kontrolní zpětný převod do angličtiny.

Odhalování významů za významy bylo vyčerpávající. Co kapitola, to dny až týdny úvah. Občas jsem se nad některým veršem zarazil a nedokázal se dlouho pohnout z místa. Až pak jsem náhle, jaksi mimochodem, daný úsek pochopil. Jako by mne vždy až Tao samotné pustilo o kousek dál.


Verze Knihy o Tau a ctnosti v češtině i angličtině bude pro všechny zájemce k dispozici ke stažení v několika formátech. Původně jsem vytvoření e-knihy opakovaně odmítal. Přestože jsem nad touto syntézou strávil velké množství času, nepovažuji se totiž za autora. Tím je Lao-c' a jedná se o kulturní dědictví celého lidstva. Více čtenářů mne ale přesvědčilo, abych jim svou verzi poskytl v ucelenější formě, tak tady je. :-)


Symbolion

SymbolionSymbolion je pozoruhodný sci-fi román psaný neotřelým způsobem, proto bych jej dnes na blogu rád představil. Knihu jsem přečetl jedním dechem vlastně již před rokem, tuto nadšenou recenzi tedy píši s dostatečným odstupem a mohu srovnávat…

Romana Kršňáková ve svém debutovém díle nádherně vystihla atmosféru soumraku lidstva. V posledním městě na světě nejsou vidět hvězdy, neboť je celé skryté pod ochranným poklopem, který jej (alespoň částečně) chrání před elektromagnetickými bouřemi zuřícími v bezprostředním okolí mrtvé planety Země. Zbytky lidstva ovládá s pomocí tajné policie tajemný Sjednotitel, muž bez minulosti. I přes represivní aparát, usilující o udržení pořádku, však lidem stále zůstává svoboda... Jak s ní naloží?

Kniha nabízí silný příběh, který je nutné si přečíst. Díky uhrančivému stylu Symbolionu je čtenář natolik vtažen do děje, že v něm dobrodružství, prožité společně s postavami knihy, zanechá hluboké stopy a do určité míry ovlivní i jeho vlastní pohled na svět.

Touto recenzí se proto snažím o knize šířit povědomí, informovat o její existenci další zájemce. Zaslouží si to.


Celá recenze knihy Symbolion - recenzi si můžete přečíst i v angličtině.

Život člověka

Život člověkaPřečetl jsem velké množství duchovně a alternativně-vědecky zaměřených knih, ale Život člověka je naprostá špička. Současnému člověku otevírá dveře k poznání dosud ukrývanému v časově vzdálených nebo obtížně dostupných zdrojích. Poskytuje mu návody, jak si je může sám zpřístupnit a jak je může využívat ku prospěchu svému i druhých – jak se stát svobodnějším a šťastnějším.

Život člověka moderním jazykem vysvětluje příčiny a důsledky našich problémů na základě poznatků, které hmotná a na zisk zaměřená věda nezná, nechce znát nebo nesmí znát. Upozorňuje přitom i na souvislosti mezi starodávnými naukami a moderními přírodními vědami. Zdůrazňuje povinnost naší civilizace přispět do společné studnice poznání o lásce, hmotě, energiích a Univerzu také z jiného pohledu než ryze hmotného. 

K této knize se pravidelně vracím - a vždy v ní objevuji něco nového. Je v ní dost materiálu pro několik diplomových prací, nebo pro sérii úspěšných bestsellerů. Život člověka shrnuje a vysvětluje - naprosto vše. Pojednává o věčných fenoménech, které jsou úzce propojeny a zásadně ovlivňují vše živé i neživé, o lásce a nehmotě. Nabízí odpovědi na základní otázky lidského bytí: Kdo jsem, kde se nacházím, kam směřuji a proč? Co je podstatou ducha a duše? Kde hledat fyzikální podstatu Dobra a Zla? Proč naše technicky vyspělá civilizace plodí tolik násilí, bídy, nemocí, špíny a neznalosti? A co s tím může současný člověk dělat? Co je smyslem života?


Prodávat je lidské

Prodávat je lidské - obálka knihyPokud bych měl jmenovat jednu knihu, která byla nejpřínosnější pro mou práci „na volné noze“, byla by to nepochybně kniha Prodávat je lidské od Daniela H. Pinka.

Prodávat je lidské je kniha o prodeji jako žádná jiná. Neříká „jak“, ale „proč“. Odhaluje nepopiratelný fakt: Všichni trávíme více času, než si uvědomujeme, prodejem v širším smyslu slova – ovlivňováním kolegů, přesvědčováním investorů, přemlouváním dětí. Ať se nám to líbí nebo ne, prodáváme všichni. Například i já jako překladatel se zde prezentuji psaním zbytečných článků. :-)

Ano, prodej nemá zrovna hvězdnou pověst. Autor knihy se těmto přežívajícím stereotypům v úvodu knihy také věnuje – zejména představě, že prodej tkví hlavně v podvodu a švindlování. Pink uskutečnil několik vlastních pozoruhodných studií, jednou z nich bylo například sondování, jaká přídavná jména a citoslovce lidé nejčastěji asociují s představou prodeje, a jaký obrázek je nejdříve napadne, když myslí na prodej nebo prodávání.

Grafické zobrazení výsledků studie shrnuté do "
oblaku slov" přineslo zajímavé výsledky - velikost každého slova odráží, kolik respondentů jej použilo.

Celá recenze knihy Prodávat je lidské

Martyrium aneb Kulak studnický

Martyrium - obálka knihyMartyrium věrně rekonstruuje život skutečných osob a průběh skutečných událostí. Poskytuje nový pohled na málo známá, ale přitom klíčová fakta z období, kdy Německo okupovalo Československo, i později, kdy byl celý svět rozdělen Železnou oponou. Na konkrétních příkladech dokládá, jak se v různých režimech proměňují, či spíše odhalují, charaktery lidí, ale také, že se stateční nenechali zlomit za žádných okolností.

Spisovatel Hynek Jurman zkoumal archivy a vyslechl přeživší svědky, aby v literární formě zprostředkoval dobu a život velice zajímavého člověka, sportovce, reprezentanta v běhu na lyžích a odbojáře ze druhé světové války. Cyrila Musila (1907–1977), kterého považuje za nejstatečnějšího člověka z Vysočiny. Podklady o studnickém rodákovi, který byl během druhé světové války zapojen do partyzánského hnutí proti nacistům a riskoval životy celé své rodiny, shromažďoval téměř čtvrt století.

Po válce, navzdory tomu, že zachránil mnoho životů, byl Cyril zatčen, mučen a odsouzen ve zinscenovaném procesu ke dvaceti rokům žaláře. Nevzdal se, z "nápravného zařízení" utekl i se zlomeným chodidlem. Poté, co pěšky došel v mrazech bez pořádných bot až do Vídně, našel nový domov na druhém břehu Atlantiku, stejně jako statisíce dalších uprchlíků. Velmi poučné čtení!1 - 2 - 3